เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รายเดือน)

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองลพบุรี

ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่
ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม

ข่าวสารล่าสุด

ประกาศโอนย้ายพนักงานเทศบาล
13 May, 20210
👉🏻รับสมัคร (ลูกจ้าง)🚩
9 April, 20210
รับสมัครลูกจ้าง
5 January, 20210
รับโอนพนักงานครูเทศบาล
17 November, 20200