ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > คู่มือการให้บริการ

คู่มือการให้บริการ

คู่มือและมาตราฐานการให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รายงานเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานเทศบาล จำนวน 100 ชุด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและนำมาพัฒนาองค์กร บุคลากรในปีต่อไป

ข่าวล่าสุด

ลอยกระทง 10 พ.ย. 2562
15 November, 2019
มอบเบี้ยผู้สูงอายุและพบปะ อสม. ประจำเดือน พฤศจิกายน
13 November, 2019
รับประกาศเกียรติบัตรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
13 November, 2019

การบริหารงาน

Share This