ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > คู่มือการให้บริการ

คู่มือการให้บริการ

คู่มือและมาตราฐานการให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รายงานเชิงสถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองลพบุรี

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของพนักงานเทศบาล จำนวน 100 ชุด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและนำมาพัฒนาองค์กร บุคลากรในปีต่อไป

เทศบาลเมืองลพบุรี

ยินดีให้บริการประชาชน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ต้องการความช่วยเหลือ ?

โปรดติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับภายใน 1-2 วันทำการ หรือเพียงโทรหาเราตอนนี้

036-411-047
wichakran@hotmail.co.th

ติดต่อเทศบาลเมืองลพบุรี

Share This