เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

น้ำประปาเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

Palakorn asked 8 months ago

น้ำไม่ไหลมาสองสามวันแล้ว ช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบไหนได้บ้างครับ บางทีไหลเป็นสายเบาๆ..ขอความช่วยเหลือหน่อย  เขตเส้นประตูชัย

1 Answers

รับทราบคะ จะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วคะ

Your Answer

6 + 15 =