เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

เล่มทะเบียนบ้านสูญหาย

เนื่องจากที่ดินและอาคารที่ บ้านเลขที่ 16/1-3 เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิคริสเตียนสัมพันธ์  ปัจจุบันเล่มทะเบียนบ้านสูญหาย และทางมูลนิธิฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าไปสอบถามพบว่ามีชื่อของ นายวิชาญ มณีอนันยทรัพย์  อยู่ในทะเบียนบ้านด้วย ซึ่งทางมูลนิธิฯ ไม่ทราบว่าเป็นใคร
ทางมูลนิธิต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

สุนันทา ธรรมเกษร
ผู้จัดการมูลนิธิฯ
โทร.0866393581
พ. 9 ก.ย. 2020 14:41

Your Answer

5 + 8 =