ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน
Procurement Announcement

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1 2 3

ข่าวล่าสุด

โครงการจิตอาสา พัฒนาลำน้ำลำคลอง
11 June, 2020
มอบข้าวกล่อง 8 มิ.ย. 63
10 June, 2020
ประชุมอนุบาลลพบุรี
8 June, 2020
มอบข้าวกล่อง 5 มิ.ย. 63
8 June, 2020