เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

2.เทศบัญญัติงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย