ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

Category

ประชาสัมพันธ์
1 15 16 17

ข่าวล่าสุด

แถลงข่าวงานลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 2563
26 October, 2020
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานประเพณี ลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 2563
26 October, 2020
เปิดการแข่งขันกีฬา ภายในของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
26 October, 2020
จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ปี2563
16 October, 2020