เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

Category

ขายทอดตลาด

ข่าวล่าสุด

ประชุม กต.ตร. ลพบุรี ครั้งที่ 1 / 63
16 November, 2020
มอบเบี้ยยังเบี้ย ต.ค.63
11 November, 2020
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
6 November, 2020
งานประเพณีลอยกระทง ละโว้ธานี ปี 63 วันที่ 31 พ.ย. 63
6 November, 2020