เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

Category

กิจกรรม
กิจกรรมนำนักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ไปรับชมภาพยนต์ ณ โรงภาพยนต์ SF Cinema Robinson Lopburi เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการเรียน และสร้างเสริมทักษะการใช้ชีวิตในสังคมให้กับนักเรียน
Read More
1 18 19 20 21

ข่าวล่าสุด

ลงพื้นที่พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ซอยเทพสตรี 2
22 January, 2021
สวนสวรรค์ ปลอดโควิด
22 January, 2021
ล้างทำความสะอาด บขส. ลพบุรี
12 January, 2021
ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี
12 January, 2021