เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

Category

กิจกรรม
1 2 3 20

ข่าวล่าสุด

ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี
12 January, 2021
ล้างทำความสะอาดฟุตบาททางเท้า ถ.หน้าศาลพระกาฬ และ ถ.วิชาเยนทร์
12 January, 2021
ตรวจดูแลระบบไฟฟ้า-แสง-เสียง ลานปีใหม่ ที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว
28 December, 2020
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
28 December, 2020