เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

Category

กิจกรรม
1 2 3 21

ข่าวล่าสุด

เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฏรรับแจ้งเกิดแจ้งตายในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ พ.ศ.2564
12 April, 2021
👉🏻รับสมัคร (ลูกจ้าง)🚩
9 April, 2021
ประชุมช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุวาตภัย
9 February, 2021
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 January, 2021