ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

หมายเลขติดต่อ

โทรศัพท์ : ๐๓๖ – ๔๑๑๐๔๗

โทรสาร : ๐๓๖ – ๔๑๒๔๐๐ 

Email

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งสำนักงาน

๕๕๕, ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี ๑๕๐๐๐

จันทร์-ศุกร์    ๐๘:๓๐ น. -๑๖:๓๐ น.

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี


สอบถามข้อมูล-ข้อกังวลสงสัย

และเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด