เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

หมายเลขติดต่อ

โทรศัพท์ : ๐๓๖ – ๔๑๑๐๔๗

โทรสาร : ๐๓๖ – ๔๑๒๔๐๐ 

Email

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

lopburicity@outlook.com

ที่ตั้งสำนักงาน

๕๕๕, ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี ๑๕๐๐๐

จันทร์-ศุกร์    ๐๘:๓๐ น. -๑๖:๓๐ น.

แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี


สอบถามข้อมูล-ข้อกังวลสงสัย

และเราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด