เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565 ซึ่งมีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล และปลัดเทศบาลในพื้นที่ ในกลุ่มสมาชิก ทั้ง 46 แห่งในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี และการรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 6 อำเภอ และเพื่อรับทราบแนวทางการบริหารงานไปในทิศทางเดียวกัน การสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ประจำปี 2565
26 December, 2022
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายพระประชวรในเร็ววัน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
22 December, 2022
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
19 December, 2022
เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “อนุบาลลพบุรีเกมส์ 65” ประจำปีการศึกษา 2565
16 December, 2022
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมดอกพิกุล
13 December, 2022