เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองลพบุรี นางเรวดี แสงเรือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้ผู้ปกครอง เห็นความสำคัญในการเลี้ยงดูบุตรหลาน และให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นการรับทราบความคิดเห็น และความต้องการของผู้ปกครองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ปกครอง บ้าน โรงเรียน และชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา

ข่าวล่าสุด

พิธีมอบรางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ประจำปี 2565
26 December, 2022
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายพระประชวรในเร็ววัน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
22 December, 2022
ประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์
19 December, 2022
เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “อนุบาลลพบุรีเกมส์ 65” ประจำปีการศึกษา 2565
16 December, 2022
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมดอกพิกุล
13 December, 2022