เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประชุมติดตามการปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน ซึ่งมี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี บริษัทโทรคมนาคม เจ้าหน้าที่สำนักช่าง ร่วมในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด โดย นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างตามทางแยกต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงกลางคืน รวมทั้งให้ผู้รับจ้าง ติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งได้กำชับให้ผู้รับจ้าง เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้น และคืนสภาพผิวจราจรให้คงสภาพเดิม