เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ที่เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2565 สาขาการบริการประชาชน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > คณะผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ที่เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2565 สาขาการบริการประชาชน

นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี นำคณะ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ที่เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่น ประจำปี 2565 สาขาการบริการประชาชน โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มีผลงานเชิงประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ ที่ผ่านมาในแต่ละปีได้สร้างผลงานจนได้รับ รางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น มาแล้วหลายสาขา สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลพบุรี