เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขปรับปรุงถนนเข้า-ออก ที่ทิ้งขยะที่เกิดน้ำขังถนนในบ่อขยะเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแก้ไขปรับปรุงถนนเข้า-ออก ที่ทิ้งขยะที่เกิดน้ำขังถนนในบ่อขยะเทศบาลเมืองลพบุรี