เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของรถแทร็กเตอร์ (รถขุดตัก) HYUNDAI เลขทะเบียน ตง 1297 ลพบุรี รวม 11 รายการ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดของรถแทร็กเตอร์ (รถขุดตัก) HYUNDAI เลขทะเบียน ตง 1297 ลพบุรี รวม 11 รายการ

แบบประเมินความพึงพอใจ