เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน

แบบประเมินความพึงพอใจ