เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรามเดโช ซอย 6

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรามเดโช ซอย 6

ข่าวล่าสุด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะของ อปท.
23 November, 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดพระธาตุฝั่งทิศใต้ถึงถนนพระยากำจัด
23 November, 2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังวัดพระธาตุ-ถนนสรศักดิ์
23 November, 2021
เพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
23 November, 2021
ประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรี เป็นผู้แทนในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล หรือ กท.ของจังหวัดลพบุรี
23 November, 2021