เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการติดตั้งโซล่าเซลล์ บริเวณวงเวียนเทพสตรี(วงเวียนพระนารายณ์)

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการติดตั้งโซล่าเซลล์ บริเวณวงเวียนเทพสตรี(วงเวียนพระนารายณ์)