เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com
สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > มอบข้าวกล่องปันสุข 1 มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมแจกข้าวกล่องน้ำดื่ม ขนม และมาม่า เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชน ลดค่าใช้จ่ายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองลพบุรี โดยประชาชนสามารถมารับอาหารกล่องได้ในเวลา 11.30 น. ในทุกวันราชการ