เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา