เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

รับสมัคร (ลูกจ้าง)🚩

  • ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา
  • ตำแหน่งคนขับรถแบคโฮ
    โดยจ่ายเงินเดือนตามความรู้ความสามารถในอัตราพิเศษ
    ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ๐-๓๖๔๑-๑๐๔๗ ต่อ ๒๐๔