เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

บรรยากาศการเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > บรรยากาศการเลือกตั้ง 28 มีนาคม 2564