เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าชุมชนคลองสายบัว ซอย ๑

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > ประกาศผู้ชนะจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าชุมชนคลองสายบัว ซอย ๑