เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ