เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ่อขยะเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าในบ่อขยะเทศบาลเมืองลพบุรี