ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

อำลาตำแหน่ง นายสุปกิจ โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าจังหวัดลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > Uncategorized > อำลาตำแหน่ง นายสุปกิจ โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าจังหวัดลพบุรี

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมงานอำลาตำแหน่ง นายสุปกิจ โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 60 ปี ที่โดมอเนกประสงค์ ด้านหลังสำนักงานจังหวัดลพบุรี โดยมี ผู้ร่วมงานจากภาคส่วนต่าง ๆ มากมาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น