เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

Day

July 23, 2020
1 2

ข่าวล่าสุด

ประชุมช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุวาตภัย
9 February, 2021
นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29 January, 2021
ลงพื้นที่พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ซอยเทพสตรี 2
22 January, 2021
สวนสวรรค์ ปลอดโควิด
22 January, 2021