เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

สถิติการร้องเรียนทุจริต 2563

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > สถิติการร้องเรียนทุจริต 2563