ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
เทศบาลเมืองลพบุรีรับโอนครูเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ยื่นเอกสาร หลักฐาน ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 0-3641-2591 // รับสมัคร เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ลูกจ้าง) จำนวน 2 คน สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 036-411031

มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

รับสมัครพนักงานทำความสะอาด
3 July, 2020
รับโอนพนักงาน/รับสมัคร(ลูกจ้าง)
2 July, 2020
รับโอนข้าราชการครูหลายอัตรา
2 July, 2020
สถิติการร้องเรียนทุจริต 2563
2 July, 2020