เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
saraban@lopburicity.go.th

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ใช้เงินส่วนตัวจัดทำข้าวกล่องปันสุข แจกฟรีแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ซึ่งเป็นวันที่ ๑๕ ของการแจกข้าวกล่องปันสุขฟรีเพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี นายสุชาติ เอมวงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายกนก ทองเปี่ยม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมกันแจกข้าวกล่องปันสุข น้ำดื่ม นมกล่อง ขนมปัง จำนวน ๕๐๐ ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 โดยทำการแจกตั้งแต่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑:๓๐ น. จนถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) ที่บริเวณด้านหน้าอาคารฟิตเนส เทศบาลเมืองลพบุรี โดยปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม