เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลพบุรี อำนวยความสะดวกและจัดระเบียบให้แก่ผู้สูงอายุตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลพบุรี