ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

Day

May 21, 2020

ข่าวล่าสุด

แถลงข่าวงานลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 2563
26 October, 2020
พิธีขอพระบรมราชานุญาตจัดงานประเพณี ลอยกระทงย้อนยุค ละโว้ธานี ปี 2563
26 October, 2020
เปิดการแข่งขันกีฬา ภายในของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
26 October, 2020
จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ปี2563
16 October, 2020