เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ล้างทำความสะอาดเทศบาลเมืองลพบุรี ป้องกันไวรัสโควิด-19

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > ล้างทำความสะอาดเทศบาลเมืองลพบุรี ป้องกันไวรัสโควิด-19