ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

Day

April 17, 2020

ข่าวล่าสุด

เทศบาลเมืองลพบุรี รับโอนพนักงาน
5 August, 2020
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณชุมชนบ้านป้อม
23 July, 2020
ประชุมครุศาสตร์ครั้งที่ 7
23 July, 2020
เปิดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคาราเต้
23 July, 2020