ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

Day

March 23, 2020

ข่าวล่าสุด

จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ปี2563
16 October, 2020
ทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 ปี2563
15 October, 2020
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 63
9 October, 2020
คณะครูแสดงความยินดีกับนายก รางวัลวัฒนคุณาธร
9 October, 2020