ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
เทศบาลเมืองลพบุรีรับโอนครูเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ยื่นเอกสาร หลักฐาน ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 0-3641-2591 // รับสมัคร เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ลูกจ้าง) จำนวน 2 คน สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 036-411031

มอบข้าวสาร อบต.ท่าแค

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลพบุรี , ประธานสมาพันธ์นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลพบุรี ร่วมมอบข้าวสารเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่พี่น้องชาวตำบลท่าแค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ที่โดมอเนกประสงค์ ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี นายวรยุทธ เหล็กเพชร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ