ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

     เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) เทศบาลเมืองลพบุรี โดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาชมความสวยงาม และถ่ายภาพไฟประดับต้นคริสต์มาส และอุโมงค์ไฟ สวนไม้ดอก แสงสี หิมะเทียม เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะจัดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงปีใหม่