ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

บวงสรวง งานฤดูหนาว ๒๕๖๒

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > บวงสรวง งานฤดูหนาว ๒๕๖๒

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ในฐานะที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองลพบุรี ก่อนเปิดงานฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานฯ เป็นไปอย่างราบรื่น โดยมี นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย , คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย , นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย , คณะผู้บริหารโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย , คณะครู ร่วมในพิธีบวงสรวง ซึ่งการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ ได้เริ่มจาก หลวงพ่อขาววัดพระยาออก , พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตามลำดับ จากนั้นได้เดินทางไปกราบสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเจ้าพ่อศาลพระกาฬ โดยงานฤดูหนาวประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ สนามโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี