เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ป้ายประชาสัมพันธ์ LED ติดตั้งใต้หลังคาคลุมสนาม บริเวณเทศบาลเมืองลพบุรี)

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ป้ายประชาสัมพันธ์ LED ติดตั้งใต้หลังคาคลุมสนาม บริเวณเทศบาลเมืองลพบุรี)