ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

     นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี , คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรี ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ประชาชน  คณะสื่อมวลชนในจังหวัดลพบุรี ร่วมในพิธีเปิด งานลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ กันเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี