ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นายนิติธร เดชรังสฤษดิ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองลพบุรี แขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมชมการโชว์ตัวของสาวงามที่เข้าร่วมในการประกวดนางนพมาศ ในเวทีงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป. พิบูลสงครามประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว) ในวันที่ ๑๐ และ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี