ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

รายชื่อผู้ชนะการประมูลเสนอราคาขายทอดตลาด อาคารเรียน (อาคาร3)ของ รร.เทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > ขายทอดตลาด > รายชื่อผู้ชนะการประมูลเสนอราคาขายทอดตลาด อาคารเรียน (อาคาร3)ของ รร.เทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี