เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
lopburicity@outlook.com

ขายทอดตลาดอาคารเรียน(อาคาร3)ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีแบบประมูลราคาด้วยวาจา

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศ > ขายทอดตลาด > ขายทอดตลาดอาคารเรียน(อาคาร3)ของโรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีแบบประมูลราคาด้วยวาจา