ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แจ้งเรื่องร้องเรียน

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีลงพื้นที่ตรวจสวนลิง

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีลงพื้นที่ตรวจสวนลิง

      นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ลงพื้นที่สำรวจ อาคาร สถานที่ บริเวณสวนลิง ที่ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี หลังจากที่จังหวัดลพบุรี ได้มอบให้เทศบาลเมืองลพบุรี เข้าไปดำเนินการ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้งาน