ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
เทศบาลเมืองลพบุรีรับโอนครูเอกคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ยื่นเอกสาร หลักฐาน ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี โทรศัพท์ 0-3641-2591 // รับสมัคร เจ้าหน้าที่สัตวบาล (ลูกจ้าง) จำนวน 2 คน สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร 036-411031

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้โอวาทนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ จ.ร้อยเอ็ด

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > กิจกรรม > นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ให้โอวาทนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ ที่ จ.ร้อยเอ็ด

     นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียน ในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี โดยมี นางเยาวลักษณ์ พรประเสริฐ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองลพบุรี คณะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี คณะครูนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ที่ได้รับคัดเลือกไปร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ เข้ารับฟังโอวาท จากนั้นได้มอบเงินส่วนตัวให้แก่คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีอีกกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท