ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ครั้งที่ 2)

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี (ครั้งที่ 2)

ข่าวล่าสุด

ปฏิบัติธรรมครั้งที่ ๑
19 September, 2019
การแข่งขันกีฬาอนุบาลเทศบาลเมืองลพบุรีเกมส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
13 September, 2019
โครงการรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยร่วมใจใส่หมวกนิรภัย อบต.พรหมมาสตร์
13 September, 2019

การบริหารงาน