เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อซอยเทพสตรี2
12 April, 2021
เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฏรรับแจ้งเกิดแจ้งตายในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ พ.ศ.2564
12 April, 2021
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
12 April, 2021
👉🏻รับสมัคร (ลูกจ้าง)🚩
9 April, 2021