เทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรีเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดหาคนงาน 37 คน มาปฏิบัติงานรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

ข่าวล่าสุด

เปิดงานฤดูหนาว ประจำปี 2563
2 December, 2020
การปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
2 December, 2020
ปลัด หัวหน้าส่วน คณะครู แสดงความยินดีที่ นายกรับรางวัลสุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี
2 December, 2020
รางวัล “สุดยอดนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2563 สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
2 December, 2020