ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ประเทศไทยประเทศไทยเทศบาลเมืองลพบุรี จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047 จันทร์ - ศุกร์ 08:30-16:30 036 411 047
wichakhan@hotmail.co.th
ยึดมั่นธรรมาภิบาล
----------------------------
บริการเพื่อประชาชน
--------------------------------
แจ้งเรื่องร้องเรียน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเวทีสวนหนุมานสระแก้ว

สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเวทีสวนหนุมานสระแก้ว

ยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒. สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี
ให้แก่ประชาชน
๓. บริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
๔. บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี

ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกทักษะการเรียนรู้ คสล.๒ โรงเรียนเทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี
13 August, 2019
เทศบาลพบประชาชน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ สวนสระแก้ว
18 July, 2019
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำซอยอนุบาลลพบุรี
12 July, 2019

การบริหารงาน